Nieuws

  • Corona: als u geen klachten heeft kunt u gewoon een afspraak maken.

Reacties van clienten


Mijn schouder was binnen dagen weer in orde; mijn rug heeft wat langer geduurd maar heeft wel resultaat. Ik heb inmiddels al weer vier keer gegolft en het gaat goed, als ik mij maar niet forceer. Als ik weer een behandeling noodzakelijk acht dan bel ik weer voor een afspraak.Meer reacties van clienten vindt u op Google: g.page/Voetvrouwhoogland?share